Truyện đã được dời về địa chỉ: http://blogtruyen.com/c103877/conan-chap-890