Thể loại Tạp chí truyện tranh

Tạp chí online về manga anime v.v...

Có 96 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Đại lưu manh mi đừng bám ta! 5 98.707 1

2. Imawa no Michi no Alice: Alice on Border Road [END] 33 279.310 104

3. [Manhua] Mau đưa anh tôi, đi giùm cái 2 90.934 10

4. [Quà 70000 like page] Dragon Ball Z : Hoán đổi thân xác 1 127.148 25

5. [Tạp chí box NFC] Naruto FC Magazine 5 89.217 6

6. Academy Adventures ( Lol ) 2 8.654 5

7. alice......again? 15 119.078 86

8. Ảnh bìa Cover truyện One Piece 19 99.659 13

9. ảnh chế conan 5 240.214 46

10. ANTIDOTE 19 227.665 159

11. Attack On Avengers 1 71.946 12

12. Bản Khế Ước Với Nữ Công Tước Ác Ma 92 34.328 1

13. Báo ân cha mẹ 1 62.558 3

14. Boruto 2 115.745 19

15. Bựa Nương 40 226.423 17

16. CAB Magazine 2012 1 64.088 13

17. Câu chuyện về Yoshikawa Miki và Mashima Hiro 1 58.297 15

18. Chỉ số sức mạnh của các nhân vật trong Dragon Ball qua các thời kì 2 84.394 29

19. Chii's Sweet Home 122 343.718 39

20. Cô Dâu Của Miêu Hoàng Tử 22 17.573 1

1 2 3 4 5