Thể loại Tu chân - tu tiên

Thể loaị mà con ngươì có thể liên tục tu luyện để đạt được những thứ nghịch thiên (trái với quy luật tự nhiên) như : kéo dài tuổi thọ thậm chí bất tử, nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, đi tìm đại đạo thoát ky nhân gian trở thành tiên ....

Có 203 truyện

Tên truyện Số chương Lượt xem Bình luận

1. Chí Tôn Chư Thiên 211 1.718.489 93

2. Cửu Tinh Thiên Thần Quyết 288 1.964.507 157

3. Ngự Linh Thế Giới 574 8.507.472 1.026

4. Nguyên Tôn 499 3.208.039 318

5. Thiên Châu Biến 140 178.331 17

6. Tuyệt Thế Võ Thần 445 5.437.570 387

7. Vạn Giới Tiên Tung 406 3.559.598 396

8. Vĩnh Hằng Chí Tôn 309 2.761.532 241

9. BÁ HOÀNG TRUYỀN THUYẾT 14 42.047 3

10. BẠCH DIỆM CHI VIÊM 9 27.090 2

11. Bách Luyện Thành Thần 832 10.657.905 1.398

12. BÍ CẢNH THẤT LẠC 14 39.057 4

13. Bộ Thiên Ca 69 440.368 264

14. BỒNG LAI TIÊN THI 4 19.917 3

15. Cao Đẳng Linh Hồn 205 473.773 62

16. CHÍ TÔN THẦN MA 180 732.791 22

17. Chí Tôn Trọng Sinh 95 167.191 9

18. CHÍ TÔN VÕ ĐẾ 407 464.122 4

19. Chiếm Cái Đỉnh Núi Làm Đại Vương 143 444.119 59

20. CHIẾN ĐỈNH 316 306.971 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... [cuối]